Stichting vCJG heeft de activiteiten beëindigd en is opgeheven. De producten zijn als archiefbestanden overgedragen aan Stichting Opvoeden.nl. Het bedrag dat na beëindiging van de activiteiten resteerde is geschonken aan Stichting Opvoeden.nl die een vergelijkbare doelstelling heeft als Stichting vCJG. Dit is in overeenstemming met de statuten. Met deze schenking ontwikkelt Stichting Opvoeden.nl ondersteunend beeldmateriaal binnen het thema (media)opvoeding. Deze bestemming sluit eveneens aan bij de wensen van (voorheen) vCJG-deelnemers om kwalitatief sterke, gevarieerde en laagdrempelige opvoedinformatie beschikbaar te kunnen stellen aan ouders.